Miễn Trừ Trách Nhiệm

Từ khi được thành lập, website Baucuaonline.cc luôn đặc biệt quan tâm đến việc miễn trừ trách nhiệm như một phần không thể thiếu trong quy định hoạt động của mình. Điều này nhằm giúp người chơi hiểu rằng cả họ và nền tảng trò chơi không chịu trách nhiệm đối với các tình huống nhất định. Để bảo vệ quyền lợi của người dùng và giảm thiểu rủi ro, chúng tôi khuyến khích mọi người đọc kỹ và hiểu rõ các thông tin liên quan.

Định nghĩa miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm là một nguyên tắc pháp lý cho phép Baucuaonline.cc hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý khi cung cấp các dịch vụ. Tuy nhiên, nguyên tắc này không áp dụng đối với các vi phạm nghiêm trọng hoặc các quyền cơ bản của người dùng.

Điều khoản sử dụng

Khi truy cập vào trang web Bầu Cua Online, người dùng phải chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Thuật ngữ “chúng tôi” và “của chúng tôi” được sử dụng để chỉ chủ sở hữu của trang web Bầu Cua Online.

Sử dụng dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp dưới các điều khoản và điều kiện riêng biệt. Người dùng nên đọc và hiểu kỹ các điều khoản này cùng với các quy định khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

Quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung và tài sản trí tuệ trên trang web Bầu Cua Online thuộc quyền sở hữu hoặc được cấp phép bởi Baucuaonline.cc. Mọi hành vi sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản nội dung mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi là không được phép.

Bồi thường

Người dùng đồng ý bồi thường và bảo vệ Baucuaonline.cc khỏi mọi khiếu nại, thiệt hại, hành động và tố tụng phát sinh từ việc sử dụng trang web này và/hoặc vi phạm các điều khoản này.

Liên kết đến các trang web khác

Các liên kết đến các trang web khác chỉ được cung cấp với mục đích tiện lợi và không ám chỉ sự ủng hộ từ Baucuaonline.cc đối với các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng các trang web liên kết. Người dùng tự chịu trách nhiệm khi truy cập các liên kết này.

Tổng kết

Trang web Bầu Cua Online và các dịch vụ liên quan được cung cấp chỉ với mục đích giải trí và thông tin. Baucuaonline.cc không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này. Người dùng tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin và dịch vụ trên trang web. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào liên quan đến điều khoản sử dụng, người dùng nên liên hệ với đội ngũ CSKH để được giải đáp.